KONTAKT
Wisby Byggelement AB
Besöksadress: Träkumla Visby
Box1226, 621 23 Visby

Telefon: 0498-21 35 50
Fax: 0498-24 82 52
Email:info@wisbybyggelement.se

Robin Ansin VD
Mikael Nilsson Försäljning/Produktion, tel 070-738 32 98

För att skicka epost till produktionschef eller ordermottagning skriv: namn.efternamn@wisbybyggelement.se

Våra öppettider
Måndag-Fredag kl 07.00-16.00